İş Kazası Tazminatı

kazası tazminatı

İş yerlerinde çalışan kişilerin iş ilişkisinden kaynaklı ölüm ya da yaralanması sonucu kendisine, ölümü halinde birinci derece yakınlarına işveren kurum tarafından tazminat ödenmesi şeklinde açılan manevi ya da maddi tazminat türüne İş kazası tazminatı denir.

İş kazası tazminat davası tüm şirketler için açılmaktadır. Şirketlerin kendi işlerini başka şirketlere belli zaman ve iş bölümü çerçevesinde devrettiklerinde bile ikinci şirkette çalışan kişi iş ilişkisinden kaynaklı sorun yaşarsa bu süreçte tüm şirketlere dava açılma hakkı vardır. Birinci şirket işin bir bölümünü x şirkete taşerona yaptırıyorsa işçinin sıkıntı yaşaması halinde sadece x şirket değil birinci ve x şirkete dava açılmaktadır.

İş kazası tazminatı hangi hallerde açılabilir?

Belli kanun çerçevesinde iş kazası sayılacak haller bellidir. 5510 sayılı kanunun sosyal sigortalar kanununun 13. Maddesini içeren durumlarda İş kazası tazminatı için dava açılma hakkı doğmaktadır.

İşçinin iş yerinde geçirdiği tüm fiziksel ve ruhsal rahatsızlık iş yeri kaynaklı kaza olarak kabul edilerek iş kazası tazminatı davası açılabilir. Yaralanmanın iş yerinde olması yeterli bir durumdur. Yaralanmanın ya da rahatsızlanmanın hangi şekillerde kaynaklandığının bir kıstası yoktur.

İşçiyi yine kendi işi için iş veren başka şehir ya da mekana göndermişse ve işçi işine devam ederken bu mekanlarda kazaya maruz kalmışsa yine işçinin tazminat açma hakkı vardır.

İş veren işçilerin iş yerlerine ulaşması için taşıt temin etmişse bu taşıta bindikten inene kadar işçinin başına gelen her kaza iş tazminatını kapsamaktadır.

Emziren anne süt izni dolayısı ile dışarıda iken başına gelen her türlü olay ve kaza iş kazası tazminat davasını kapsamaktadır.

İş veren işçiyi görevli olarak başka yerlere göndermiş ise başka yerlerde görevli iken işçinin başına gelen yine her kaza iş kazasını kapsar ve dolayısı ile iş kazası tazminatı açılabilir.

Kalp krizi iş kazası içinde sayılır mı? İş kazası tazminatı açılabilir mi?

Sosyal sigortalar kanununun 11. maddesinin a fırkasında yer alan meslek hastalığının tarifi ve iş kazası kanunun içerdiği duruma göre işçinin iş yeri kapsamında geçirdiği ve görevini yaparken geçirdiği kalp krizi iş kazası kapsamına girmektedir. İş kazası kapsamına giren her durum ve hal için İş kazası tazminatı davası açılabilmektedir.

Burada önemli olan kıstaslar vardır. Sigortalının yani işçinin iş yerinde bulunması ya da iş verenin verdiği göreve ilişkin bir yerde olması ama her halde de işverenin işini yapıyor olması hali önemlidir. 

Kaynak: https://www.arikanavukatlik.com/is-kazasi-tazminati