IPTV Kullanıcıları ve Sağlayıcıları

phones

Dünyada özellikle son yıllarda yaşanan hızlı teknolojik gelişmelere paralel olarak internet
kullanımı da oldukça yaygınlaşmıştır. İnternete erişim hızının her geçen gün artışı kullanıcıların
interneti çok farklı amaçlarla kullanımını sağlarken özellikle radyo, televizyon gibi yayıncılık
işlemleri bu durumdan oldukça etkilenmiştir. Televizyon yayıncılığı ve telekomünikasyon hizmetlerini
bir araya getiren yeni bir teknoloji doğmuştur. Bu teknoloji ile sayısal televizyon hizmetleri
kullanıcılara IPTV (İnternet Protokolü) ile geniş bantlı bağlantı üzerinden verilerek kaliteli
bir hizmet sunulması amaçlanmıştır.

IPTV Kullanıcıları ve Sağlayıcıları

IPTV, sağlayıcılara kullanıcılara istedikleri kanalları herhangi bir zamanda göndermeye olanak sağlamaktadır.
Kullanıcılar durdurma, geri sardırma ve tekrar oynatma gibi işlemleri internet üzerinden yapabilmektedirler.
IPTV’nin geleneksel televizyonlardan önemli farkı kullanıcılara etkileşimli bir deneyim sağlıyor olmasıdır. IPTV gelişim sürecinde başlangıç rolü telekomünikasyon firmalarına aittir.
Telekomünikasyon firmaları için IPTV önemli bir avantaj sağlamaktadır. Var olan ağa iptv kullanılabilirliliğinin eklenmesi ile bu firmalar veri iletimini daha başarılı hale getirebileceklerdir.