Profesyonel Bir Bakış Açısı: Wechsler Yetişkin Zeka Ölçeği Profesyonel Anlamda

zeka olcegi

Tanım: Wechsler Yetişkin Zekâ Ölçeği-Düzenlenmiş (WAIS-R), Wechsler’ın, “amaca uygun hareket etmek, rasyonel düşünmek ve çevreleriyle etkin bir şekilde başa çıkmada bireyin küresel davranışı” olarak tanımladığı genel bir bilişsel yetenek testidir. Zihinsel uygunluk ya da yeteneklerin toplamı olan bu zekâ tanımı, WAIS, sözel ve performans olmak üzere iki bölüme ayrılan 11 alt testten oluşmaktadır.

İnsan zekasını farklı bir açıdan ele alan Wechsler Yetişkin Zekâ Ölçeği-Düzenlenmiş (WAIS-R) testleri, bireylerin amaçlara uygun hareket edebilme yeteneğini geliştirmek, akılcı düşünme yöntemleri, sosyal çevresi ile etkin ve uyumlu bir biçimde iletişim kurması ve en önemlisi de bireyin yaşadığı küresel dünyadaki etkişelimi ve bu küresel yaşamdaki daranışlarını tanımlayan genel anlamda bilişsel bir yeteek testinden bahsediyoruz. Zihnimizdeki yetenek kabiliyeti ve zihin uygunluğu kavramlarının toplamı olan bu zeka tanımı yani kısaltılmış haliylr WAIS, iki adet kategoriye ayrılıyor. Bunlar sözel ve perfomans olarak iki ana bölümden oluşuyor. Bu iki ana grupta kendi içerisinde 11 alt test aşamasından oluşmaktadır

Sözel bölümlerde genellikle, genel bilgiler, muhakeme yeteeği ve aritmetik bilgiler ölçülüyor. Bunların yanı sıra benzerlik kavramları, rakam tekrarı ve sayı dizileri alt test kapsamlarını içeriyor.

İkinci bölüm olan Performans bölümü de resimleri tamamlama, küplerle desen oluşturma ve resmi yeniden düzenleme ve parça birleştirme gibi kavramlar üzerine odaklanıyor. Ayrıca şifre alt teslerine de odaklanan Performans bölümü de testteki en önemli bölümlerden birini oluşturuyor.

Puanlama anlamında WAIS-R, altı söze alt test ve beş tane de performans alt testinden sorumlu olunuyor. Sözel testler sırasıyla şöyledir:” Bilgi, Anlama, Aritmetik, Sayı Dizisi, Benzerlikler ve Kelime Bilgisi. “

Performans ile ilgili alt testler ise şu şekilde: ” Resim Düzeni, Resim Tamamlama, Blok Tasarımı, Nesne Birleştirme ve Sayı Sembolü.”

Testin değerlendirme sonucunda, elde edilen puanlar bir Sözel IQ (VIQ), bir Performans IQ (PIQ) ve bir Tam Ölçekli IQ (FSIQ) ‘dan oluşur. FSIQ, 100 değerindeki medyan ve yaklaşık 15 olan standart sapması ile oluşan standart skorlardan oluşuyor.

Gerçelilik konusunda WAIS’in düzenlenmiş veriyonunda kılavuz edilen olgular, yeni geçerlilik verileri sağlamıyor, ancak bunu sağlamamakla birlikte kişilere orijinal anlamda WAIS için bir rehberlik sunuyor.

Biz bu anlamda WAIS-R testlerini eğitim, klinik ve araştırma gibi ortamlarda kullanımı için tavsiye ediyoruz. Anara’da bulunan Erdem Psikolog Merkezinde de uzman psikolog ve psikiyatrlardan oluşan ekip sizlere tam anlamıyla profesyonel hizmet etmeyi vaad ediyor.

 

Başka bir yazımızı okumalısınız

https://www.google.com/search?q=Profesyonel+Bir+Bak%C4%B1%C5%9F+A%C3%A7%C4%B1s%C4%B1%3A+Wechsler+Yeti%C5%9Fkin+Zek%C3%A2+%C3%96l%C3%A7e%C4%9Fi+Profesyonel+Anlamdaoogle.com%2Fsearch%3Fq%3DDepresyon%2BNedir%2B%253F%2BNedenleri%2Bve%2BBelirtileri%2BNelerdir%253F%26oq%3DDepresyon%2BNedir%2B%253F%2BNedenleri%2Bve%2BBelirtileri%2BNelerdir%253F%26aqs%3Dchrome..69i57.2345j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&oq=Profesyonel+Bir+Bak%C4%B1%C5%9F+A%C3%A7%C4%B1s%C4%B1%3A+Wechsler+Yeti%C5%9Fkin+Zek%C3%A2+%C3%96l%C3%A7e%C4%9Fi+Profesyonel+Anlamdaoogle.com%2Fsearch%3Fq%3DDepresyon%2BNedir%2B%253F%2BNedenleri%2Bve%2BBelirtileri%2BNelerdir%253F%26oq%3DDepresyon%2BNedir%2B%253F%2BNedenleri%2Bve%2BBelirtileri%2BNelerdir%253F%26aqs%3Dchrome..69i57.2345j0j4%26sourceid%3Dchrome%26ie%3DUTF-8&aqs=chrome..69i57.932j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8