in

Psikolog Erik Erikson, yaşamı ve insanlığı 8 evrede açıklıyor.

İnsanın hayatında geçirdiği kaç evre vardır ? İnsan ne şekilde kendini geliştirirse mutlu olur ? Bu dönemleri bir kuramda toplamak mümkün mü ? Normal ve normal olmayan kişisel gelişim evreleri nelerdir ? Erik Erikson adlı psikologun bu konu üzerindeki çalışması olan “insanın sekiz evresi” başlığı ile yayınlanan kuramsal teori makalesini değerlendirdik.

psikolog ericson

İnsanın hayatında geçirdiği kaç evre vardır ? İnsan ne şekilde kendini geliştirirse mutlu olur ? Bu dönemleri bir kuramda toplamak mümkün mü  ? Normal ve normal olmayan kişisel gelişim evreleri nelerdir ? Erik Erikson adlı psikologun bu konu üzerindeki çalışması olan “insanın sekiz evresi” başlığı ile yayınlanan kuramsal teori makalesini değerlendirdik.

Sayfa İçeriği

Erikson’un kuramının dayandığı temel düşünceler şunlardır

Genel olarak insanların temel ihtiyaçları birbirlerine benzer ve çok büyük farklar olmamakla birlikte aynıdır. Benlik yada ego dediğimiz temel kavramlar, insanların ancak kendi temel ihtiyaçlarını kazanmaları ile sağlanır. Her dönem için gelişim fırsatı arayan insan kendini sürekli güçlendirmeli ve her evreden galip çıkmaya çalışmak zorunda hisseder. Her dönem yaşanılan zorulukar ve gelişim fırsatları bir kriz veya psikososyal problemle nitelenir.

Bu sekiz evre söyledir

Temel güvene karşı güvensizlikÖzerkliğe karşı utanç ve kuşkuGirişimciliğe karşı suçluluk duygusuÇalışkanlığa karşı aşağılık duygusuKimlik kazanmaya karşı rol karmaşasıYakınlığa karşı yalıtılmışlıkÜreticiliğe karşı verimsizlikBenlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk

#1 Temel olarak oluşturulan güvene karşı güvensizlik (0-1 yaş)

psikolog ericson

Bebeklerin kendisine olan güveni, anne babasına ve dünyaya karşı olan güven duygusu gelişir ve pekişir.

olumlu: umut

olumsuz: korku, şüphe

#2

psikolog ericson

Çocuk, kendine güvenini yitirmeden kendi hayatını ve kararlarını kontrol edebilme yeteneğini geliştirmeye çalışır. Bu dönemde bu olgular tamamlanmalıdır.

olumlu: bağımsızlık

olumsuz: özgüven problemi

#3 Girişimciliğe karşı suçluluk duyma (3-6 yaş)

psikolog ericson

Bu dönemde çocuk, etkinliklerde yönelim ve amaç kazanmayı öğrenir.

olumlu: amaç

olumsuz: suçluluk hissi, yetersizlik duygusu

#4 Başarılığa (çalışkanlığa) karşı aşağılık duygusu (6-12 yaş)

psikolog ericson

Bu dönemde çocuk, başarı ve yeterlilik duyguları kazanır. Bu dönem bireyin gelişiminde çok önemlidir. Bu nedenlidir ki işbirliği yapma, ili başarma belirtilen dönemde gelişir ve temel taşlarını kazanır. Bu gerçekten de daha sonradan eklenemeyecek bir özellik olarak görülmektedir. 

olumlu: yetenek, gurur.

olumsuz: aşağılık duygusu

#5 Kimliğe karşı kimlik karmaşası (12-18 yaş)

psikolog ericson

Tutarlı ve tutarsız oluşturulan kimliğe karşı kimlik karmaşası , özdeşim yoluyla tutarlı benlik kazanır. Kendine güvenen nesiller yetiştirmek için bu dönemde kendinden emin bireyler yetiştirmenin önemi günümüzde çok önemli bir şekilde yine karşımıza çıkıyor. 

olumlu: sadakat duygusu

olumsuz: isyan, mutsuzluk

#6 Yakınlığa karşı uzaklık (18-40)

psikolog ericson

Birey bu yaş grubunda belirli bir mesleğe ulaşabilmek için çok çalışır. Yakın ilişkiler kurma yeteneğini geliştirir.

olumlu: sevgi

olumsuz: uzaklık, mutsuzluk

#7 Üretkenliğe karşı durgunluk (40-65)

psikolog ericson

Birey, ailesinin dışındaki kişilerle , torunlarıyla ve gelecek kuşaklarla daha çok ilgilenmeye başlar. 

olumlu: önemseme

olumsuz: verimsiz hissetme

#8 Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk (65 yaş ve üzeri)

psikolog ericson

Birey, yaşamına dönüp baktığında bir tatmin hissi duyar. Artık yapılması gereken, yapmış hayatını etkin ve yararlı bir şekilde geçirdiğini düşünür. Artık tüm toplum tarafından çok değer gören, aranan, sevilen ve sayılan kimseler olmuştur.

olumlu: bilgelik duygusu

olumsuz: memnuniyetsizlik

#9 Bu durum ile ilgili özet niteliğinde bir video

What do you think?

Yazar Hakkında: sosyofikir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

zebre

Zebraların çizgileri aslında çok ise yarıyormuş.

akıllı telefon

En Farklı Çeşitlerle Telefon Kılıf Modelleri