Yeminli Tercüme

Yeminli Tercüme

Yeminli tercüman tarafından imzalanıp mühürlenmiş olan çevirilere Yeminli tercüme adı verilir. Yeminli tercümanlık noterle tarafından yapılır. Noterler tarafından yabancı dillerde belli kriterleri bulunan kişilere yemin ettirtilerek yeminli tercümanlık yetkisi verilir. Noter sadece kendine bağlı olan yeminli tercümanın imzasını onaylar. Onun dışındaki tercümanın çevirisini tasdik etme yetkisi yoktur. Çeviri işinin yeminli bir tercüman tarafından yapılmış olduğunu göstermek için yeminli tercüme ibaresi kullanılır. Aslında Noter onaylı tercüme ile Yeminli tercüme arasında anlam bakımından bir farklılık yoktur. İkisi arasındaki fark;

  • Noter onaylı çeviri işlerinde tercüme dosyaları noter tarafından tasdik edilir.
  • Yeminli tercümede ise tercümana ilişkin çift dil bilgisi, tercüme bürosu mührü ve tercümana dair diğer bilgilerin bulunması yeterlidir.

Bazı durumlarda yalnızca yeminli tercümanlar tarafından yapılan çeviriler geçerli olur. Yeminli çeviri edilmesi istenen evraklar ve dosyalar öncelikle alanında uzman çevirmenler tarafından tercüme edilir. Ardından son okuma ve uygunluk kontrollerinden geçirilir. Bütün incelemelerden geçen evrak sahibine yeminli tercüme olarak teslim edilir.

Yeminli Tercümenin Özellikleri

Yeminli tercüme yapılmış olan evrakta yeminli tercümanın kaşesi ve imzası bulunur. Kurumların bazıları yeminli tercümenin aynı zamanda noter tasdikli olmasını isteyebilir. Böyle bir durumda yeminli tercüme yaptırılan bürodan Yeminli Tercüman Kaşeli olarak talep edilmesi durumunda hem yeminli hem de noter onaylı işlevi görür. Böyle bir durumda ek noter ücreti ödenmemiş olur. Yeminli tercüme edilen belge resmi bir özellik kazanmış olur.

Yeminli tercümesi yapılmış evrakın anlamı, yetkili resmi kişi tarafından aslına uygun olarak doğru ve gerçek olarak tercüme edildiğini ifade eder. Bir belgenin yeminli tercüme olabilmesi için aşağıdaki şartları taşımalıdır;

  1. Noter yeminli tercüman tarafından çevrilmesi. Ülkemizde yeminli tercüman unvanını yalnızca noterler vermektedir.
  2. Çevrilen belgenin çıktısının tercüman tarafından imzalanması ve kaşelenmesi gerekir.
  3. Çeviride tercümanın ıslak imzası, adı, doyası, hedef dil, kaynak dil bilgilerinin yanında tarih ve yer verilerinin olması ve yeminli tercümanın doğruluk beyanının yer alması gerekir.

Yeminli Tercümeler Nerelerde Gereklidir?

Çevirinin teslim edileceği makamlar tercümenin nasıl olacağına karar verirler. Evrakın verileceği makama yeminli tercüme isteyip istemediği sorulmalıdır. Resmi kurumların bazıları sadece yeminli tercümanların yaptıkları çevirileri kabul etmektedir. Bazıları ise hem yeminli tercüman hem de noter tasdikli isterler. Bir evrak yeminli tercüme yaptırılmadan noter onayı alamaz. Noter onayı için müracaat edilen noterin yeminli tercümanında çeviri yaptırılmalıdır. Noterin yeminli tercüme bürosu farklı olabilir. Noter yalnızca kendi yeminli tercümanının yaptığı çeviriye tasdik vereceğinden önemli bir konudur. Yeminli tercüme isteyenler, üniversiteler, devlet kuruluşları, evlendirme daireleri, konsolosluklardır.

Kaynak: https://www.tercumeofisi.com/yeminli-tercume

Yeminli Tercüme Süreçleri.txt Displaying Yeminli Tercüme Süreçleri.txt.