Tanrı,Kutsallık,Mitoloji

tanri

Mitoloji, Tanrı kavramı kimine göre sonsuz kudret,kutsallık gibi kavramları ifade etsede kimine göre hiçlik,kimine göre de belirsizlik kavramlarını ifade eder.Tanrı kavramı yüzyıllar önce ortaya çıkan,bazen gök bazen deniz,bazen aşktı. İnsanların bir tür sığınağı olan tanrı,geçmişi ve geleceği bilendi.Ve insanlar başlarına kötü bir şey gelse dahi sığınacakları bir tür kudret vardı.Fazla derine inmeden bahsetmek gerekirse insanlar daha sonra çoğu şeyin bir Tanrı olduğuna inanmak istediler.Yunan mitolojisinden örnek vermek gerekirse bunlar ;

 • Zeus (Gökyüzü ve Hava Olayları)
 • Poseidon (Denizler ve Depremler)
 • Hades  (Yer altı)
 • Hephaistos (Demircilik ve Ateş)
 • Ares (Savaş)
 • Hermes (Hırsızlık, Şifa, Yolculuk, Haberleşme)
 • Dionisos (Şarap, Üzüm, Eğlence, Partiler)
 • Artemis (Okçuluk, Avcılık, Ay, Bakirelik)
 • Afrodit (Aşk ve Güzellik)
 • Athena (Bilgelik ve savaş stratejisi)
 • Hera (Evlilik, Bereket, Aile)
 • Apollon (Işık, Sanat, Şiir, Okçuluk, Tıp)
 • Ama tabii ki din ve mitoloji aynı şey değildi.Ama aralarında belli başlı benzerliklerde bulunuyordu.

Mitoloji, adından da anlaşılacağı üzere, mitleri inceleyen bilim dalıdır ve bu mitler, belli ahlaki değerlerden doğar. Benzer ahlaki değerlerin hem mitlerde, hem tek tanrılı dinlerde var olması, bu iki olgunun kaynağının aynı olduğu izlenimini vermektedir.

Mitoloji ve din arasındaki benzerliklerin yalnızca ahlaki alanla sınırlı kaldığı da söylenemez. Daha yakından baktığımızda, her iki alanın bazı çarpıcı ve ortak noktaları olduğunu görürüz. Kadının yaratılma hikayesine bakarsak, hem Hıristiyanlıkta, hem Yunan Mitolojisinde, kadının kötülüğü temsil ettiği dikkatimizi çekecektir. Zeus, Pandora’yı, erkekleri “cezalandırmak” için yaratmıştır.

Benzer şekilde, Hıristiyanlar da, Havva’’nın yer yüzünde var olan tüm kötülüklerin nedeni olduğuna inanırlar. Çünkü, Adem’i,  cennetteki yasak ağacın, “Bilgi Ağacının” meyvesini yemeye teşvik eden odur. Ancak İslamiyet’in bu noktada, yasak meyveyi yemedeki sorumluluğu Adem ile Havva arasında eşit şekilde paylaştıran farklı bir bakış açısı vardır. Burada, İslamiyet ile Hıristiyanlık arasındaki ayrımın nedeninin, Mitoloji ile özellikle Hıristiyanlık arasındaki benzerliğe dikkat çekmek olduğunu vurgulamak gerekir.

Hıristiyanlık ile Mitoloji arasındaki bir başka benzerlik de, teslis inancında bulunabilir. Bazı Hıristiyanlara göre, üçü birlikte, teslisi oluşturan Baba (Tanrı), Oğul ve Kutsal Ruh vardır. İslam’da şiddetle reddedilen bu türden bir inanış, bize Zeus’u ve kendileri de tanrı ve tanrıça olan ailesini hatırlatmaktadır. Hem Hıristiyanlıkta, hem Mitolojide, Tanrı’nın, insanoğlu tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek bir olgu olarak resmedildiği savunulabilir, zira Tanrının da tıpkı insanlar gibi bir nevi “sosyal çevre”si vardır. Hıristiyanlıkta ve Mitolojide Tanrı olgusunun insanlaştırılması ve onu, insanoğlu için daha anlaşılabilir bir hale getirecek şekilde, insani özelliklere sahip bir şeye indirgeme eğilimi de, ortak bir başka unsurdur

Mitoloji, Teizm, Deizm, Panteizm, Agnostisizm, Ateizm nedir?

Teizm:Tanrıcılık,tanrının var olduğu inancı.

Ateizm: Ateizm, tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları ve dinleri reddeden; doğruluğuna inanılan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımıdır.

Panteizm:Tanrının evrenin kendisi olduğuna inanılır.

Deizm:Tembel tanrı anlayışıdır.Herhangi bir dine ve kutsal değere inanç duymazlar

Agnostizm:Tanrının var olduğu da,yokluğu da kanıtlanamaz.

 

Tanrı İnancı

Tanrı inancını bulmak için ise kanımca kendi şahsi ve spesifik düşünceleri bir kenara bırakıp yalnızca objektif yaklaşarak, araştırmaları o yönde yormak gerekiyor.Çok tanrılı dinlerde ki olan mantıksızlıkta beni bir hayli düşündürmüştü. Çok tanrılı dinlerde her temel konu-kavram ile ilgili bir tanrı vardı. aşk, bereket, savaş, iyilik, kötülük gibi. daha sonra tek tanrılı dine geçildi ama küçük bir sorun vardı. kötülüğü kim yapacaktı tek tanrı kötülük yapmamalıydı, olmazdı, derken şeytan imdadımıza yetişti.

Tek tanrılı dinlerde ise olay şeytanın bazen melek,bazen de iblis olacağı anlayışıydı.Zaten melek olan şeytanın iradesi olamayacağı gibi, kötülüğe teşvik edebilme gibi de bir özelliği de katiyen olamazdı.Melekler yalnızca Tanrıya çalışır.

Dinler konusu da kanımca insanın hayatını kolaylaştırmak üzere yapılan gözlemsel hareketlerdir.İçkinin zararlı olduğu yüzyıllar önce gözlemle elde edilen bir bilgidir.Kumarın insana para kaybettirdiğide öyle.İnsanların boşluk hissi yaşamaması ve hayatlarını daha kolay yaşayabilmeleri için yaratılan bir topluluktur. Tanrı insanı değil,insan tanrıyı yaratmıştır.

https://www.google.com/search?q=tanr%C4%B1+mitoloji&oq=tanr%C4%B1+mitoloji&aqs=chrome..69i57j0j0i22i30l6.5596j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8