Psikolog Erik Erikson, yaşamı ve insanlığı 8 evrede açıklıyor.

İnsanın hayatında geçirdiği kaç evre vardır ? İnsan ne şekilde kendini geliştirirse mutlu olur ? Bu dönemleri bir kuramda toplamak mümkün mü  ? Normal ve normal olmayan kişisel gelişim evreleri nelerdir ? Erik Erikson adlı psikologun bu konu üzerindeki çalışması olan “insanın sekiz evresi” başlığı ile yayınlanan kuramsal teori makalesini değerlendirdik.

Erikson’un kuramının dayandığı temel düşünceler şunlardır

Genel olarak insanların temel ihtiyaçları birbirlerine benzer ve çok büyük farklar olmamakla birlikte aynıdır. Benlik yada ego dediğimiz temel kavramlar, insanların ancak kendi temel ihtiyaçlarını kazanmaları ile sağlanır. Her dönem için gelişim fırsatı arayan insan kendini sürekli güçlendirmeli ve her evreden galip çıkmaya çalışmak zorunda hisseder. Her dönem yaşanılan zorulukar ve gelişim fırsatları bir kriz veya psikososyal problemle nitelenir.

Bu sekiz evre söyledir

Temel güvene karşı güvensizlikÖzerkliğe karşı utanç ve kuşkuGirişimciliğe karşı suçluluk duygusuÇalışkanlığa karşı aşağılık duygusuKimlik kazanmaya karşı rol karmaşasıYakınlığa karşı yalıtılmışlıkÜreticiliğe karşı verimsizlikBenlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk