Juan Grisin Dogum Gunu

juan gris 2012 hp
https://www.google.com.tr/logos/2012/juan_gris-2012-hp.jpg
Bugün Google  yeni bir Doodle yayınladı. Bugün Juan Gris’in  125. doğum günüymüş. Bakalım kimmiş bu Juan ? Google Doodle Logoları ile gerçekten de önemli kişilerin  doğum günleri ile ilgili bir logo oluşturuyor.. Bakalım nasıl bir logo oluşturmuş. Ve bu logo oluşturulduğu için

José Victoriano González-Pérez (23 Mart 1887, Madrid – 11 Mayıs 1927, Sur Seine), bilinen adıyla Juan Gris,
hayatının büyük bölümünü Fransa’da geçirmiş olan ünlü İspanyol ressam
ve heykeltraştır. Eserleri, devrinde yeni ortaya çıkmaya başlayan Kübizm çizgisindedir.

        

     Önce Madrid’de Zanaat ve Sanayi okulunda öğrenim gördü. O tarihten sonra ressam olarak, pergel cetvel ve gönye gibi araçları yanından ayırmadı. 1906‘da Paris‘te Assiet te Au Beurre ve Chavari dergilerinde desenler yayımladı. 1911 yılını Braque, Picasso, Manolo ile birlikte Ceret‘de geçirdi.      Komşuları Pierre Reverdy nin yürekten dostluğu ve desteği, onlara güç
veriyordu. Resmin kavramsal yönüyle Juan Gris in yoğun ilişkisi de aşağı
yukarı bu tarihlerde başlar. Genel tipten hareket ederek özel bireysel
oluşumlara ve yeni bir nitelemeye ulaşmak istediğini belirtiyordu.Kağıt
yapıştırma (papiers colles) tekniğini uyguluyor, o zamana kadar
alışılmadık bir hareket anlayışına yöneliyordu. Gene de Gris nin o
tarihteki ve daha sonraki resimlerini nitelendiren temel etkinlik, bir
tür statisme dir. Obje, gerçek görünüşlerinden iyiden iyiye uzaklaşır.
Gerçekliklerin elemanlarını çıkardığı dünyanın görsel (visuel) değil,
imgesel (imaginatif) olduğunu öne sürüyordu. Ona göre tablo, sonuç
olarak renkli ve düz biçimlerin bileşimi nden başka bir şey değildi.
Değirmenci , Serçeler , Soytarılar , Çiçekli ve Bira Şişeli Natürmort
1920 lere kadar yaptığı resimlerin birkaçıdır. Ayrıca da bu dönemin en
ilginç çalışmalarıdır. Kahnweiler in deyimiyle, onun sanatı toplantı dır
bir bakıma. Bütün çabası ilerde eskimeyecek ve çürütülmeyecek bir üslup
aşama sına varmaktı. Ve şöyle diyordu: Benim yaptığım, belki büyük
resmin kötüsüdür. fakat gene de büyük resimdir.

Yalın ve ciddi bir sanat anlayışı içinde ilk kübist tablolarını yaptı. Paris Art Modern müzesinde eserleri vardır. Max Jacob, Raymond Radiguet, Armand Salacrou‘nun çeşitli eserlerine litografi veya ofort resimler yaptı. 1924‘te Diaghilev yönetimindeki rus balesinin Çoban Kızının Baştan Çıkışı, Güvercin, eksik kalmış bir eğitim adlı eserlerinin dekorlarını ve kostümlerini hazırladı.

Kaynak: