Edebiyatta Çeviri

kalem 60380
kalem

Bir edebi eserin yazarın elinden çıkmış ve hiçbir çeviriye maruz kalmamış hali yani ana dilindeki
versiyonu o eserin en saf halidir diyebiliriz. Zira bir çeviri o eseri neredeyse baştan yazmak
anlamına gelir.

Yazarın üslubunu ve anlatım tarzını birebir taklit etme gerekliliği ortaya çıkar edebi
çevirilerde. Dolayısıyla son derece riskli bir iştir de, çünkü o eseri ilk yazımının ardından yepyeni

ve farklı bir dil ile kelimelere dökmek yeterince dikkatli yapılmadığı müddetçe kötü sonuçlar
doğurabilecek bir eylemdir.

Özellikle şiir çevirileri roman ya da herhangi bir nesir türünde yapılan çevirilerden çok daha
zordur. Zira şiir anlam bakımından dolaylı ve bol söz sanatı içeren bir anlatım yapısına sahiptir.

edebiyat, kalem, yazı, özgün yazı, makale

Aynı durumdan ötürü bir dilde anlatılanın farklı bir dilde yeniden dile getirilmesi ciddi manada
büyük zorluk içermekle beraber çeviren için neredeyse o şiiri en baştan yazmak anlamına
gelmektedir.

Bu yazı Ozgurnot.tk Tarafından Sosyofikir.Com İçin Yazılmıştır.