içinde

Kadim Kelt Sembolü: TRISKELION

Kadim Kelt Sembolü  TRISKELION
Kadim Kelt Sembolü TRISKELION

Kelt kelimesinin vurmak veya savaşmak anlamına geldiği bazı akademisyenler tarafından savunulsa da , bazıları ise maneviyata olan düşkünlüklerinden ve kutsal olarak tanımlanan mistik bilgilerini çevreleyen gizemleri nedeniyle saklı kökenleri olan bir şeye atıfta bulunabileceğini söylemektedirler. 

Kelt Toplumuna Ait Kadim Sembol : Triskelion

      Triskele, Dünyanın en eski kadim geleneklere sahip olan topluluklardan bizlere kadar ulaşmış, gizemli ve mistik bir semboldür. Keltlerin en anlamlı sembollerinden biri olan Triskele sembolü hala günümüzde bir çok yerde karşımıza çıkmakla kalmayıp çeşitli ruhsal yolculuklarda bizlere eşlik etme gücüne sahip olmuştur.

unnamed file
unnamed file

Keltler kültür olarak içinde bir çok inanç ve güç barındırdıklarından dolayı, yarattıkları bu sağlam ve kalıcı dönüşüm, günümüze kadar ulaşmış olup hala da günlük hayatta inandığımız ve kullanmakta olduğumuz bir kültür haline gelmiştir. Bu gibi sembollerin taşığı gücün etkisi hafife alacağımız türden olmadığı gibi bir de kolektif inanç enerjisinden dolayı inanılmaz bir enerji taşıdığına inanılır.

Yunanca’da Triskelion anlamına gelirken, kimileri tarafından üçlü sarmal, üç bacak ya da Triskele adı altında kullanılmıştır. Günümüze kadar dekoratif süslemelerin çoğunda, şans getirdiğine inanıldığı için triskelion sembolü kullanılır. Avrupa’nın batısından, Orta Asya’daki bazı Türk devletlerine kadar birçok yerde kullanılmıştır.

Tris
Tris

  Triskeleye ait ilk örnekler MÖ 3000’li yıllara dayanır aynı zamanda merkezden sarmal şeklinde yayılıp devam eden üç kol şeklindeki işaretlerin Yunanca adının kökeni “üç bacaklı” dır. Yunanca’da Tri-üç, skelos-bacak demektir.

Kelt uygarlığının tarihte yarattığı kültür, günümüzde Sicilya, Bretagne (Kuzeybatı Fransa) ve Man Adasının sembolü olarak kullanılmaya devam etmektedir.

Bu şekilde üçlenen Triskele günümüzde Mann adasının bayrağını süsleyen bir sembol olmuştur.

Triskelion’un Anlamı

  Triskelion, sembolik olarak üçlemelerle ilişkilendirilip bir çok fazla anlama açık hale getirilmiştir. Geleneksel toplumlarda şans sembolü olarak kullanılmasının yanı sıra, ortadaki düğümden bacağa benzer şeklinde çıktığı için dinamikliğin, coşkunun ve hareketi sembolize ederekte yorumlanmıştır.

Kimi toplumlarda zamanı; geçmiş, bugün ve gelecek olarak temsil eder. Bu sembol,  her toplumun kendine has olan kültürü ile birleştirdikten sonra içerdiği anlamı kendi kültürlerine göre harmanlamışlardır. Bazı kaynaklar triskelionu örneğin; Uyanıklık, uyku hali ve rüya hali olarak üçe ayırmıştır.

Ölüm ile bile ilişkilendirilen bu sembol; Yaşadığımız dünya, ölüler diyarı ve ruhlar diyarı olarak bile yorumlanmıştır.

Triskelion
Triskelion

Bretonlar tarafından ”Üç ışık” adı verilen bu sembol de dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi de, birden fazla farklı anlamlara sahip olsa da hepsinin ortak yönü bir üçlemeden çıkmasıdır. Özellikle Kelt topluluğu başta olmak üzere eski kadim dinlere mensup bütün topluluklar üç sayısını kutsal olarak varsayarak, ritüellerinde ve sembollerinde yapılan her şeyde üçlemenin sembolleştirildiğini anlayabiliriz.

hgyguyu
hgyguyu

Kimi kaynaklarda sembolü tanımlamak için rekabet adı altında incelemeler yapılmıştır. Başarının temsil ettiği ve daimi olarak süre gelen bir rekabeti temsil ettiğine inanılır. ”Üç ayak” olarak ta söylenen triskelionun diğer anlamları ise :

Ruh, Zihin, Beden

Baba, Oğul, Kutsal Ruh

Anne, Baba, Çocuk

Geçmiş, Şimdi, Gelecek,

Güç, Zeka, Sevgi

Yaratan, Yok Eden, Kuvvet Veren

Yaratılma, Korunma, Yok Edilme

Düşünme, Sezme, Hissetme

Bakire, Anne, Yaşlı Kadın (Maiden-Mother-Crone yani tanrıçanın üç yüzü)

Fani Dünya, Diğer Dünya, Kutsal Dünya

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

erisebilirlik

Erişebilirliğin Önemi: Sosyofikir Elini Taşın Altına Koyuyor. Engellenmiş Bireyler İçin Kolay Site Kullanımı

ask

Aşk Güven Ve Kıskançlık