obsesifŞimdi sizlere sosyofikir olarak obsesdörler hakkında bilgi vermek istiyorum ki bu konu gerçekten de önemli bir yere sahip psikoloji de farklı ve korkutucu karakterler gibi adlandırılırlar ama önce ;

Obsedör teriminin anlaşılması, obsesyonun ne olup ne olmadığının anlaşılmasıyla olanaklıdır. (Obsesyon teriminin spiritüalizmdeki anlamı psikiyatrideki anlamından tümüyle farklıdır.)Obsesyon klasik spiritüalizm terminolojisinde kısaca, bedensiz bir varlığın bir bedenliyi veya bedenlileri kendisine körü körüne itaat edecek derecede etkisi altına alması olarak tanımlanır. Daha açık bir deyişle, obsesyon fenomeninde, ölüm olayı ile bedenini terketmiş bir varlığın, insanlara hükmetme hırsı gibi geri seviyeli bir hırsı tatmin etmek üzere, bir veya birkaç insanı çeşitli taktiklerle hükmü altına alması söz konusudur. Fakat bu öyle bir hükmetmedir ki, ilerlemiş aşamalarında, hükmedenin en ufak bir telkini bile, hükmedilenenin akıl hastahanesini boylamasını, birini öldürmesini, kendini ölüme atmasını, hatta intihar etmesini sağlamaya yeterli olacaktır. İşte obsesyon denilen bu fenomende hükmedene obsedör, hükmedilene de obsede adı verilir.

Bu aslında ruhçuluk obsesyonu gibidir de ayrıca.. Aslında gerçekteki gibi değil de sanki ruhlar dünyasında yaşıyormuş gibi hissederler kendilerini..

Obsesif kompulsif bozuklukla ilgili özgün ve daha uzun bir makale için buraya.. 


   Obsedör obsesyon olayında obsede denilen kişiyi etki altına almış olan bedensiz
varlığa klasik spiritüalizmde verilen addır. Fakat günümüzde obsedörlere özgü
yöntemlerle çevresine saf, iyiniyetli insanları toplayan kimseler için de
kullanılmaktadır.

Ruhçulukta obsesyonun oluşmasını hazırlayan ve ilerleten başlıca koşullar

Psişik hallerle ilgili olanlar:

1- Hipnoz
2- İbadet veya meditasyon, konsantrasyon, izolman gibi birtakım mistik deneyimler sırasında kişinin kendisini çevreden yalıtması.
3- Üzüntü, sevinç gibi heyecan hallerinde aşırılık ve bu heyecanlara kapılarak kendini kaybetmek
4- Dalgınlık ve aşırı yorgunluk.
5- Hastalık komaları
 Şimdi gelin karakter özellikleri ile ilgili olan obsedörlere göz gezdirelim..
Karakter özellikleriyle ilgili olanlar:
1- Bilgisizlik
a- Obsesyon hakkında bilimsel yazıları okumamaktan kaynaklanan bilgisizlik.
b- Ruhsal irtibat seansında bedensiz varlıkça verilen bilgilerin kontrolüne ve eleştirilmesine olanak veren bilgilerden yoksun olma.
c- Obsedör tarafından kullanılabilecek manevi (din,tasavvuf vs.) konulardaki bilgisizlik

2- Kişinin akıl ve muhakeme yeteneklerini gerektiği gibi kullanamaması
3- Temiz, saf kimselerin obsedör tarafından kullanılabilecek din, kutsallık duyguları, mistik eğilimleri ve karşısındakini yüceltme eğilimi.
4- İnangaçlık. Muhakeme etmeden akla her gelene veya her söylenilene inanmak.
5- Bağnaz (dogmatik) ve sabit fikirli olmak.
6- Cesaretsizlik. Obsedöre karşı gelecek cesareti gösterememe, her şeyine boyun eğme.
 Obsedörler aslında insanları gerçekten de etkisi altına alan çok tehlikelidirler..
           
 Obsedörlerin Taktikleri
 • Obsedörler avlarını ele geçirmek için her yola başvururlar ve çeşitli taktikler kullanırlar. Bu taktiklerden bazıları şöyle açıklanır:
 • Kendilerini iyi, güzel, erdemli, bilgin gibi göstermeye çalışırlar.
 • Avlarının huylarına göre ifadeler kullanarak telkinlerde bulunurlar.
 • Laf kalabalığı yaparak ve her bilim dalından yalan yanlış söz ederek kendilerini bilgili, deneyimli, uzman olarak kabul ettirmeye çalışırlar.
 • Yüksek sırlardan söz ediyormuş gibi poz yaparak birçok mucizevi olay (levitasyon, fantom, doğrudan ses vb. gibi metapsişik fenomenler) meydana getireceğini vaat ederler.
 • Bilinmeyen veya gelecekteki bazı olayları bildirerek avlarının güvenini kazanmaya çalışırlar.
 • Sorularla sıkıştırıldıklarında daha sonra yanıtlayacaklarını ya da yanıtların bilinmesinin soran için hayırlı olmayacağını söyler veya bu tür kaçamak yollara başvururlar.
 • Karşılarındakileri bilgisizlikle nitelendirerek, her söylediğini rahatlıkla empoze etmeye çalışırlar.
Din, tasavvuf, mistisizm ve kutsallıkla ilgili konulara yapışarak, kendilerine çeşitli payeler biçerler (örneğin geçmiş reenkarnasyonunda ünlü veya önemli biri olduğunu bildirme).


Bu arada obsedörler bazı karakter özelliklerine sahiptirler bunlar ;
Obsedörlerin Karakterleri


Obsedörlerin genel nitelikleri ise şunlardır:


Bağnazlık: Görüşlerini değiştirmekten nefret ederler, görüşlerini, inanç sistemlerini sarsacak herhangi bir düşünceye dayanamazlar, böyle düşüncelerden son derece ürkerler. Bu kararlı halleri de kimi deneyimsiz insanlar üzerinde daha etkili olmalarına neden olur.


Sevkedicilik: Herkesi kendi yollarına sürükleme ve kendilerini diğerlerine bir lider gibi gösterme hırsları vardır. Bu amaç uğrunda, öğüt, rica, maddi veya manevi çıkar vaatlerinde bulunur, çevrelerindekilere manevi payeler dağıtırlar, ısrar ederler ve gerekirse tehdit gibi her yola başvururlar.


Hükmedicilik: Hükmetme, yönetme, emretme ve kendini üstün gösterme özellikleri vardır.
Kurbanı bilgi kaynaklarından uzaklaştırıcılık: Kurbanlarını, uyanmalarını sağlayabilecek her türlü bilgi, fikir ve yayınlardan uzak tutmaya çaba gösterirler. Bunun için bu tür bilgi, fikir ve yayınların değersiz,  hatta onlara zararlı olduklarını telkin ederler. Böylece, çevrelerinden yalıttıkları, kendi alemine çekilen obsede ya da obsedeler üzerindeki hakimiyetleri artar. Çünkü obsede, artık yalnızca obsedöründen aldıklarını doğru ve mutlak hakikat olarak kabul etmeye başlayacaktır.


Eleştiriden kaçmak: Eleştiriye hiç dayanamazlar. Çünkü kurdukları sistemi sarsabilecek bir öğedir. Eleştiri kavramını kurbanları olan obsedelerde de yok etmek isterler ve bunun için insanın akıl, muhakeme, düşünme, yaratıcı imajinasyon yeteneklerini köreltmeye, yok etmeye büyük çaba gösterirler. Kimi obsedörler bu amaçla müritlerine “ben sizleri hakikatlere akıl yolu ile değil, kalp yolu ile ulaştıracağım, akıl yolu şeytani, kalp yolu rahmanidir” türünden fikirler telkin ederler.
Bilgilerinin sınırlı ve belirli oluşu: Obsedörlerin bilgilerinin çok eksik ve sınırlı olmalarına karşılık, bu küçük bilgilerine sıkı sıkıya bağlı olmaları, yapışmaları deneyimsiz kişilerin gözünde o bilgilerin abartılmasını sağlar. Eleştiri de sözkonusu olmayınca obsedörün her saçmalaması eleştirilmemesi gereken büyük hakikatler ve hikmetler olarak kabul edilir. Oysa hakikati gören deneyimli bir kimse o varlığın tüm sözlerini bir araya toplasa, orada herkesin bulup söyleyebileceği basit bir iki fikrin veya dünyada belirli formüllere saplanıp kalmış bazı tarikat talimatının yüzlerce kez tekrarından başka bir değer bulamayacaktır.


Araştırmacı sorulardan kaçıcılık: Kişi obsedörün söylediklerinden biraz daha fazla hakikati öğrenmek ister ve söylediklerini biraz kurcalamaya kalkıştığı takdirde, söylediklerinin altında çelişkilerin, garip fikirlerin, anlamsız, hatta tehlikeli telkinlerin bulunduğunu görebilecektir. Obsedör varlıklar böyle sorularla, yani kurcalayıcı, çelişkileri ortaya koyucu sorularla karşılaştıklarında şaşırır, kızar, hatta tehditlerde bulunabilirler. Sonunda müritlerine bu tür sorular sormayı, daha ilerisini araştırmayı men edebilirler. 


  Kaynak
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Obsed%C3%B6r
 • http://www.medyumkutsi.com/Forum.asp?forum=oku&msgid=480&yanilik=0
 • http://www.bilyay.org.tr/rmdergi.asp?ds=58&name=3
 • http://forum.ufonet.be/viewtopic.php?f=20&t=7862

Paylaşın:

Lütfen Yorum Yapınız:

1 yorum var.

 1. açıkçası ben böyle bir şey hiç duymadım. duymakta istemem zaten. okurken bile tereddüt ettim :) teşekkür ederim paylaşım için.

  YanıtlaSil

Türkçe dil kurallarına lütfen dikkat edelim.
Yorumunuz en kısa sürede yayınlanacaktır..
Yorumlarınız bizim için değerlidir.